Gallery FAQ. Sitemap Contact Us  
 
     
 
ลืมรหัสผ่าน?
  สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
 
 
ฟาสต์บุ๊คส์ขอแนะนำงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
ข้อมูลวันที่ : 30 กรกฎาคม 2555
 
 

ฟาสต์บุ๊คส์ขอแนะนำงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ 

 

การพิมพ์หนังสือให้เป็นรูปเล่ม นอกจากเนื้อหาข้างในต้องน่าสนใจแล้ว การเลือกใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ปกและเนื้อในก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนั้นๆ น่าสนใจและน่าหยิบมาอ่านเช่นกันวารสารอิศราปริทัศน์ (Media Review) เป็นวารสารขนาดรูปเล่ม 185x260 mm มีรูปเล่มใหญ่กว่าขนาดพ็อคเก็ตบุ๊คส์ (A5) แต่เล็กกว่าขนาด A4 กระดาษที่ใช้ทำปกเป็นกระดาษกรีนการ์ด 250 แกรม  กระดาษที่ใช้ทำเนื้อในเป็นกระดาษกรีนออฟเซ็ต 80 แกรม ซึ่งให้โทนสีนุ่มนวล ดูแล้วสบายตา นอกจากนี้กระดาษกรีนออฟเซ็ตยังเป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แกลบผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ 100 % โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าที่เลือกใช้ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากประเด็นในการเลือกใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว วารสารอิศราปริทัศน์ยังมีจุดอื่นที่น่าสนใจดังนี้

 

+ หน้าปกไม่เคลือบพีวีซี เพื่อลดการใช้พลาสติก แต่เลือกที่จะปั๊มนูนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับหนังสือแทน

+ ในส่วนของเนื้อใน ได้มีการทำเผื่อตัดตก ซึ่งทำเป็นแถบสีด้านข้างได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเปิดใช้หนังสือ

+ ในส่วนของบทความได้ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรด้วยโปรแกรม ASK proof สามารถตรวจจับคำที่น่าสงสัยว่าจะผิด พร้อมแนะนำคำที่น่าจะถูกให้ด้วย และยังช่วยตรวจคำที่น่าจะผิดจากการตัดตกของเอกสาร รวมทั้งตรวจระยะห่างของแต่ละตัวอักษรที่ห่างมากผิดปกติในเอกสาร PDF ได้เช่นกัน โดยสามารถคลิกดูบริการพิสูจน์อักษรได้ที่  http://www.fast-books.com/whatsnew.php

+ หลังจากแก้ไขต้นฉบับแล้ว เมื่อลูกค้าส่งไฟล์ที่แก้ไขมา ทางฟาสต์บุ๊คส์ยังได้จัดทำรูปเล่มตัวอย่าง โดยใช้กระดาษปกและเนื้อในที่เป็นกระดาษจริงพร้อมเข้าเล่มไสกาวเหมือนหนังสือจริงให้ลูกค้าตรวจดูอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบจุดที่จะต้องแก้ไขให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

+ ด้วยการจัดพิมพ์เนื้อในโดยใช้ระบบการพิมพ์ดิจิตอล ลูกค้าจึงสามารถแก้ไขเนื้อหาในขั้นตอนของการพิสูจน์อักษรและขั้นตอนในการทำตัวอย่างเล่ม โดยเพียงส่งไฟล์ที่แก้ไขใหม่มาให้ทางฟาสต์บุ๊คส์อีกครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการแก้ไข ซึ่งเมื่อเทียบกับการพิมพ์ระบบออฟซ็ตแล้ว เมื่อทำเพลทไปแล้วและต้องการแก้ไขจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพลททุกครั้ง

+ ความเข้มของตัวอักษรจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย หมึกมีความสม่ำเสมอไม่มีความแตกต่างของสีหมึก เนื่องจากในการพิมพ์แต่ละเล่ม จะพิมพ์จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย สีขอหมึกที่ได้จึงมีความสม่ำเสมอ ในขณะที่การพิมพ์แบบออฟเซ็ตจะพิมพ์เป็นยกหนังสือ จึงจะพบปัญหาของสีหมึกในแต่ละหน้าไม่เท่ากันได้มากกว่าเมื่อเทียบกับหนังสือที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล

     
 
 
 
 
   
 
  Copyright © 2009  FAST-BOOKS.COM  All Rights Reserved. Website Solutions by : A.ha! By : Charansanitwong Printing