Gallery FAQ. Sitemap Contact Us  
 
     
 
ลืมรหัสผ่าน?
  สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
 
 
ไฟล์งานพร้อม จัดพิมพ์ ส่งตามกำหนด
ข้อมูลวันที่ : 20 มิถุนายน 2555
 
 
 
ไฟล์งานพร้อม จัดพิมพ์ ส่งตามกำหนด
 
"¿Desarrollo “limpio” para quién? Las comunidades tienen la palabra" คือหนังสือกรณีศึกษาที่อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตามแนวทาง "การพัฒนาสีเขียว" ฉบับภาษาสเปน ที่คุณ Qiqo เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย Focus on the Global South ตัดสินใจตีพิมพ์กับฟาสต์บุ๊คส์

คุณ Qiqo ได้ให้ข้อมูลกับฟาสต์บุ๊คส์ว่า สาเหตุที่เลือกติดต่อพิมพ์งานกับเรา เพราะได้เห็นบทความเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือเสร็จภายใน 1 วัน (พิมพ์หนังสือเชิงสารคดีท่องเที่ยว แนะนำอำเภอควนโดน 100 เล่ม ภายใน 1 วัน!!!) จากในเว็บไซต์ w www.fast-books.com  จึงสนใจใช้บริการพิมพ์ และได้อีเมลแจ้งรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการพิมพ์จำนวน 150 เล่ม พร้อมทั้งส่งตัวอย่างไฟล์งานประกอบการคำนวณราคามาทางอีเมล และแจ้งเพิ่มเติมว่า ต้องการใช้หนังสือภายในสัปดาห์ที่สั่งพิมพ์
เนื่องจากไฟล์งานนี้เป็นไฟล์ PDF ที่มีการตั้งค่าต่างๆ เหมาะสมสำหรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ฟาสต์บุ๊คส์จึงสามารถนำไฟล์ดังกล่าวมาจัดพิมพ์ได้ทันที ซึ่งใช้เวลาในใช้เวลาในการผลิต 1 วัน และในวันต่อมา ได้ทำการจัดส่งหนังสือไปที่ส่วนประสานงานกับองค์การ Focus on the Global South ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่ลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งไว้ และคุณ Qiqo ได้ทิ้งท้ายอีกด้วยว่า “ผมจะแนะนำให้คนในออฟฟิศ (ของผม) ใช้บริการกับฟาสต์บุ๊คส์ครับ”
***ขอขอบคุณ คุณ Qiqo สำหรับการอนุญาตให้ฟาสต์บุ๊คส์นำข้อมูลต่างๆ มาจัดทำเป็นกรณีศึกษา***
 
**ข้อสังเกต**
- หากเป็นงานเร่งด่วนทางฟาสต์บุ๊คส์ แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบไฟล์งานให้เรียบร้อยก่อนส่งไฟล์ PDF มาให้โรงพิมพ์
- การตั้งค่าโปรแกรมที่ใช้ทำต้นฉบับเพื่อให้ได้ไฟล์งาน PDF ที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์
โปรแกรมที่ใช้เตรียมต้นฉบับควรมีการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
ภาพประกอบในไฟล์งานควรมีความละเอียด (Resolution) ที่ 300 dpi
การตั้งค่าสีในโปรแกรม สำหรับ RGB ควรเลือกเป็น Adobe RGB และ CMYK ควรเลือกเป็น Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
ไฟล์งานควรมีการเผื่อพื้นที่ตัดตก 3 มิลลิเมตร ทั้งส่วนของปกและเนื้อใน
ชนิดของ PDF ควรเป็น PDF/X3:2002
-  ระยะเวลาในการจัดส่งสิ่งพิมพ์จะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่รับสินค้า กรณีสถานที่ที่รับสินค้าอยู่นอกเส้นทางการจัดส่ง ทางฟาสต์บุ๊คส์ขอรบกวนให้ลูกค้าเข้ามารับสินค้าเอง หรือหากต้องการให้ทางเราจัดส่ง จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

สามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ info@fast-books.com หรือ oil.y@fast-books.com
 

 
Proper files, Printing, Send in time…

            "¿Desarrollo “limpio” para quién? Las comunidades tienen la palabra" is Spanish case studies book which complied about Development in Asia according “Green Developing” of Mr.Qigo who is IT/Knowledge Management Officer of Focus on the Global South organization, that was printed via Fast-Books.
            Mr.Qiqo said that “He chose Fast-Books because he saw the Article: Printing books within 1 day (
Travel documentary book printing within 1 day) on www.fast-books.com.” Then he e-mail specifications of 150 books, including attached printing files for using to account the printing price, and told more that he would like to you the books in the same week.
            Because of them is proper for printing files, them able to use into printing book’s process immediately. 1 day for printing book’s process, sent them to officer of Focus on the Global South at Chulalongkorn University next day. Beside, Mr.Qiqo told that “Definitely I will recommend Fast-Books as our printer of choice in the office!”
*** Thank you Mr.Qigo for allowing us to sharing your information as Case study.
 
Notice
- In case of urgent printing, please, check your files before send PDF files to Fast-Books.
- Sitting program that do manuscript to Proper PDF files…
            Setting as the following…
Illustration pictures should be 300 dpi Resolution.
Colored setting should be set to Adobe RGB for RGB working space and Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) for CMYK working space.
Complete files (Cover and Inside files) should have bleed 3 cm. around working spaces.
Type of PDF should be PDF/X3:2002’s format. - Receiving date is depended on destination. In case, urgent job and receiving place is not passageway in particular day, please keep up at printing or Fast-Books delivery’s service choosing has a delivery’s service charge.
    
 
 

More information contact at info@fast-books.com or oil.y@fast-books.com

     
 
 
 
 
   
 
  Copyright © 2009  FAST-BOOKS.COM  All Rights Reserved. Website Solutions by : A.ha! By : Charansanitwong Printing