Gallery FAQ. Sitemap Contact Us  
 
     
 
ลืมรหัสผ่าน?
  สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
 
 
พิมพ์หนังสือเชิงสารคดีท่องเที่ยว แนะนำอำเภอควนโดน 100 เล่ม ภายใน 1 วัน!!!
ข้อมูลวันที่ : 4 มกราคม 2555
 
 

คุณอนุสรณ์ มาราสา เป็นลูกค้าเก่าของทางฟาสต์บุ๊คส์ได้แนะนำแบบปากต่อปากให้แก่ทาง อบต.ควนโดน จังหวัดสตูล มาพิมพ์หนังสือกับทางเรา ซึ่งลูกค้าต้องการพิมพ์หนังสือเชิงสารคดีท่องเที่ยวเพื่อแนะนำอำเภอควนโดนเพื่อใช้แจกเป็นวิทยาทานแก่ชาวบ้านและนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่น

หนังสือ ควนโดน โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอควนโดน สภาวัฒนธรรมอำเภอควนโดน นี้ กล่าวถึง ประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว และการจัดการเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้มีขนาด 17x24 ซม. เนื้อในพิมพ์สีขาว-ดำ กระดาษถนอมสายตา ปกพิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 270 แกรม พร้อมเคลือบเงา เข้าเล่มไสกาว ระยะเวลาในการผลิตตั้งแต่การจัดเตรียมไฟล์งานจนถึงการจัดพิมพ์ และจัดทำเป็นรูปเล่มใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น!

ลูกค้าส่งไฟล์เนื้อในซึ่งทำจากโปรแกรม Microsoft Word มาให้ทางโรงพิมพ์ช่วยปรับแก้ในส่วนของการตั้งค่ากระดาษให้ตรงกับขนาดที่ต้องการ และให้ช่วยจัดรูปเล่มบางส่วน ส่วนปกหนังสือลูกค้าต้องการให้ฟาสต์บุ๊คส์ช่วยออกแบบให้ เมื่อส่งไฟล์งานให้ลูกค้าตรวจสอบและได้รับการยืนยันทางอีเมลแล้ว ฟาสต์บุ๊คส์ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ หนังสือจำนวน 100 เล่ม เสร็จภายในระยะเวลา 1 วัน และจัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสตูล ในวันรุ่งขึ้นทันที


พิมพ์ด่วนทันใจ ออกแบบปก ปรับแต่งเนื้อใน สำเร็จได้ภายใน 1 วัน ^_^

* ขอขอบคุณ คุณอนุสรณ์ มาราสา และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับการอนุญาตให้ฟาสต์บุ๊คส์นำข้อมูลต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้มาจัดทำเป็นกรณีศึกษานะคะ

     
 
 
 
 
   
 
  Copyright © 2009  FAST-BOOKS.COM  All Rights Reserved. Website Solutions by : A.ha! By : Charansanitwong Printing