Gallery FAQ. Sitemap Contact Us  
 
     
 
ลืมรหัสผ่าน?
  สมัครสมาชิกใหม่
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fast-books เป็นใคร และทำเกี่ยวกับอะไร

Fast-books คือศูนย์บริการพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล โดยไม่ต้องทำเพลท เรามีพื้นฐาน และประสบการณ์มาจากการเป็นโรงพิมพ์ จึงเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดของการพิมพ์ระบบออฟเซท ซึ่งต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการผลิต และต้องทำเพลทหรือแม่พิมพ์ก่อนถึงจะพิมพ์งานได้ ทำให้ไม่สามารถรับงานจำนวนน้อยได้ เพราะต้นทุนสูงมาก\เมื่อเห็นถึงข้อจำกัดนี้ จึงได้เริ่มพัฒนาการนำเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์ มาใช้ในการผลิตเนื้อในหนังสือจำนวนน้อย ซึ่งมียอดพิมพ์ไม่เกิน 1,000 เล่ม และมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าระบบออฟเซท

fast-books ใช้วิธีอะไรในการพิมพ์ปกหนังสือ

ในส่วนของปกหนังสือ เราพิมพ์ได้ทั้งระบบดิจิตอล และระบบออฟเซท ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของลูกค้า โดยทั่วไปถ้ามีจำนวนที่สั่งผลิตเกินกว่า 200 เล่ม เราจะแนะนำให้ลูกค้าใช้ระบบออฟเซท เพราะมีราคาที่ต่ำกว่า และถ้าลูกค้ามีความต้องการพิมพ์หนังสือเล่มนั้นอยู่เรื่อยๆ หรือยังไม่แน่ใจในจำนวนจริงที่จะต้องใช้ เราจะแนะนำให้ลูกค้าพิมพ์ปกหนังสือที่จำนวนความต้องการ ที่คาดว่าจะมากที่สุดไว้ก่อน เพราะในการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซท ที่จำนวน 300 , 500 หรือ 1,000 เล่ม จะมีค่าใช้จ่ายที่คงที่คือค่าเพลทและค่าพิมพ์ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือค่ากระดาษ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์ปก 2 ครั้ง เพราะในส่วนของเนื้อในหนังสือ เราสามารถทยอยพิมพ์ และเข้าเล่มตามจำนวนความต้องการ ที่ใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ ได้

ใครคือลูกค้าของ fast-books

+ ลูกค้าที่ต้องการพิมพ์หนังสือจำนวนน้อย แต่ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของเพลทหรือแม่พิมพ์
+ ลูกค้าที่ต้องการงานเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถทำได้ทันในระบบการพิมพ์แบบออฟเซท
+ ลูกค้าที่ใช้วิธีผลิตหนังสือจำนวนน้อยด้วยวิธีโรเนียว หรือถ่ายเอกสาร แต่ยังไม่พอใจในคุณภาพงานที่ได้

อะไรคือประโยชน์ที่ได้รับจาก fast-books เมื่อเทียบกับการพิมพ์หนังสือด้วยระบบออฟเซท

+ ลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ผลิตในระบบออฟเซท ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก และมีจำนวนขั้นต่ำในการผลิต มาเป็นการผลิตระบบดิจิตอล ซึ่งประหยัดต้นทุนกว่าเมื่อพิมพ์จำนวนน้อย เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายของค่าเพลทและฟิล์ม

+ ลดปริมาณการเก็บสต๊อก จากเดิมระบบออฟเซท ที่ต้องผลิตหนังสือทั้งปกและเนื้อในทีเดียว แต่ที่ fast books เราสามารถที่จะพิมพ์ปกเก็บไว้ก่อน และทยอยพิมพ์เนื้อในพร้อมเข้าเล่มตามจำนวนที่ต้องการในแต่ละครั้งได้ โดยหลังจากได้รับคำสั่งจากลูกค้า เราสามารถที่จะส่งมอบของให้แก่ท่านได้ภายใน 1-2 วัน

+ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหนังสือได้ทุกครั้งที่มีการสั่งพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพลทเหมือนระบบออฟเซท

+ ลดเวลาที่ใช้ในการผลิต จากเดิมที่ระบบออฟเซทต้องพิมพ์หนังสือแต่ละยกให้ครบก่อน แล้วนำไปพับ เก็บเล่ม แล้วจีงนำไปเข้าเล่ม ทำให้ต้องใช้เวลานาน แต่ที่ fast-books เราสามารถพิมพ์และสั่งเรียงแต่ละหน้าไปได้เลย โดยไม่มีขั้นตอนของการพับและเก็บเล่ม บางกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้งานก่อน 20-30 เล่ม จากจำนวนที่สั่งพิมพ์ ถ้าเป็นระบบออฟเซทต้องพิมพ์ออกมาทั้งหมด แต่ที่ fast books เราสามารถพิมพ์ให้ท่านนำไปใช้ก่อนได้ ในเวลาที่รวดเร็วกว่า

+ ลดความยุ่งยากในเรื่องการเตรียมไฟล์งาน ในระบบการพิมพ์แบบออฟเซท จะมีปัญหากับไฟล์งานที่ทำงานจากโปรแกรม Microsoft office แต่ที่ fast books เราสามารถใช้ไฟล์งานที่ทำจาก word หรือ excel มาใช้ในการพิมพ์ได้เลย ทำให้มีความคล่องตัวมากกว่า

+ ท่านได้เห็นตัวอย่างงานก่อนผลิตจริง ที่ fast books ด้วยระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลที่เราใช้ ทำให้เราสามารถทำตัวอย่างให้ท่านได้เหมือนกับงานจริงที่เราจะส่งให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หน้า-หลัง หรือการเข้าเล่มเหมือนกับงานจริง และท่านยังมีโอกาสแก้ไขงานนั้นได้อีก กรณีตรวจพบข้อผิดพลาดในเรื่องความถูกต้องของตัวหนังสือ ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการผลิตหนังสือแล้วมีข้อบกพร่องได้

อะไรคือประโยชน์ที่ได้รับจาก fast-books เมื่อเทียบกับการทำหนังสือด้วยระบบถ่ายเอกสาร

+ ได้คุณภาพงานที่ดีกว่า ในราคาที่ใกล้เคียงกัน ที่ fast books เราใช้ไฟล์งานที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆ และสั่ง print ไปยังเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานที่มีความคมชัดของตัวหนังสือและรูปภาพในระดับความละเอียด 1,200 dpi

+ ท่านสามารถส่งไฟล์ของท่านให้เราทางอีเมล์ หรือ อับโหลดไฟล์ผ่านทาง FTP site ทำให้ประหยัดเวลา หรือในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ เราสามารถรับ - ส่งไฟล์ ถึงสถานที่ของท่าน

+ รองรับต้นฉบับทั้งที่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ หรือเป็นกระดาษ (hard copy)

+ บริการพิมพ์ปกหนังสือของท่านได้ทั้งระบบออฟเซท และระบบดิจิตอล ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการ

+ ได้งานที่รวดเร็ว ในกรณีที่มีปกอยู่แล้ว เมื่อท่านสั่งผลิตหนังสือ เราสามารถจัดส่งให้ท่านได้ภายใน 1-2 วัน

+ สามารถพิมพ์และเข้าเล่ม เอกสารได้ หลายขนาด เช่น A4 , A5, 6x9 นิ้ว , 7x9 นิ้ว , 7x10 นิ้ว เป็นต้น

+ เรามีกระดาษสำหรับพิมพ์เนื้อในหนังสือทั้งกระดาษปอนด์ 80 แกรม กระดาษปอนด์ 100 แกรมและกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม ให้ท่านเลือกเพื่อความสวยงามของเอกสาร

+ เรามีเครื่องเข้าเล่มแบบไสกาว , เครื่องเจาะรูร้อยห่วงกระดูกงู และเครื่องเย็บมุงหลังคา เพื่องานเข้าเล่มแบบมืออาชีพ และทำให้งานหนังสือของท่านมีความสวยงาม เหมือนกับหนังสือที่วางขายตามร้านหนังสือทั่วไป

การส่งไฟล์งาน ควรใช้โปรแกรมใดที่เหมาะสม

ถ้าเป็นไปได้ ควรส่งเป็นไฟล์ pdf เพื่อลดปัญหาฟอนต์ หรือ รูปแบบที่ไม่เหมือนกัน  อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถที่จะส่งเป็นไฟล์ word หรือ excel หรือ อื่นๆ ก็ได้แล้วแต่สะดวก

ระยะเวลาในการทำงานจนเสร็จ

โดยทั่วไปใช้เวลาไม่เกิน 4 วัน กรณีลูกค้าส่งเป็นไฟล์งานสมบูรณ์ทั้งเนื้อในและปก กรณีเร่งด่วนอาจเร็วกว่านั้น ถ้ามีปกที่พิมพ์ไว้ก่อนแล้ว ในส่วนของเนื้อในใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน รวมเข้าเล่มเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Copyright © 2009  FAST-BOOKS.COM  All Rights Reserved. Website Solutions by : A.ha! By : Charansanitwong Printing