Gallery FAQ. Sitemap Contact Us  
 
     
 
ลืมรหัสผ่าน?
  สมัครสมาชิกใหม่
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการพิมพ์ดิจิตอล รองรับการพิมพ์งานจากฐานข้อมูล คือสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่พิมพ์ได้ทุกใบ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะบุคคล หรืองานพิมพ์ที่ต้องใส่ข้อมูลของแต่ละบุคคล เช่น บัตรเชิญ หรือประกาศนียบัตร ที่เมื่อก่อนต้องพิมพ์สิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่งขึ้นมาก่อน แล้วนำไปใส่ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์รายชื่อเท่ากับทำงาน 2 ครั้ง แต่ในการพิมพ์ระบบดิจิตอล ลูกค้าสามารถส่งรายชื่อที่ต้องการพิมพ์ เพื่อให้ทางฟาสต์บุ๊คส์รันรายชื่อลงในงานสิ่งพิมพ์ได้ในครั้งเดียว
 
พิมพ์บนกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พร้อมรันรายชื่อที่เตรียมไว้ในโปรแกรม excel เพื่อสั่งพิมพ์ในขั้นตอนเดียว
 
งานสิ่งพิมพ์บางประเภทที่ต้องการใส่ตัวเลขคุมเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล จากเดิมที่เคยทำแบบสอบถามเพื่อส่งออกไปตามที่ต่างๆ โดยไม่มีหมายเลขคุม เมื่อเวลาได้รับกลับมาก็จะเกิดปัญหาว่าแบบสอบถามนั้นถูกส่งมาจากที่ไหน แต่ถ้าเราใส่หมายเลขลงไปในแบบสอบถาม เวลาได้รับกลับมา ก็จะทำให้แยกแยะที่มาของแบบสอบถามนั้นได้อย่างรวดเร็ว
 
 
 
 
 
   
 
  Copyright © 2009  FAST-BOOKS.COM  All Rights Reserved. Website Solutions by : A.ha! By : Charansanitwong Printing