Gallery FAQ. Sitemap Contact Us  
 
     
 
ลืมรหัสผ่าน?
  สมัครสมาชิกใหม่
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Custom works คือผลิตภัณฑ ์และบริการที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ซึ่งทำได้ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอล ตัวอย่างที่ทำได้ เช่น แม๊กกาซีน, ปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือ สมุดโน้ต ที่เดิมต้องผลิตจำนวนมาก ถ้าพิมพ์ด้วยระบบออฟเซท แต่เมื่อพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เราสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น โดยที่คุณภาพของงานพิมพ์ แทบไม่มีความแตกต่าง จากงานที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซทเลย ทั้งนี้ผู้บริโภค แต่เดิมที่ต้องไปเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวที่ผลิตโดยผู้อื่น ก็จะเปลี่ยนบทบาท เป็นผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมในการผลิต และสามารถกำหนดหรือสร้างแบบ ตามความต้องการได้ด้วยตัวเอง
 
แม๊กกาซีนที่คุณทำด้วยตัวเองเพียง 1 เล่ม เพื่อเป็นของขวัญหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม indesign สำหรับการจัดอาร์ตเวิร์ค ฟาสต์บุ๊คส์พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพเหมือนแม๊กกาซีน หรือนิตยสารที่วางขายทั่วไป
 
ไม่ต้องซื้อปฏิทินที่วางขายทั่วไปแล้ว เพราะคุณสามารถผลิตได้เองตั้งแต่ 1 ชิ้น โดยใช้รูปภาพและข้อความของคุณเอง เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ หรือทำไว้แจกคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทในวันขึ้นปีใหม่
 
มาทำสมุดโน้ตเป็นของตัวเองกันดีกว่า บอกลาสมุดโน้ตแบบผลิตขึ้นมาจำนวนมาก ด้วยรูปแบบที่ซ้ำ ๆ เป็นสมุดโน้ตในรูปแบบของตัวเอง โดยเลือกใช้รูปและข้อความส่วนตัว จะทำเป็นที่ระลึกเก็บไว้ หรือทำเป็นของแจกเนื่องในโอกาสต่างก็ทำได้ ที่ฟาสต์บุ๊คส์
 
 
 
 
 
   
 
  Copyright © 2009  FAST-BOOKS.COM  All Rights Reserved. Website Solutions by : A.ha! By : Charansanitwong Printing